Regels en richtlijnen bij wedstrijden schapendrijven

Een praktische handleiding voor deelnemers

Geschreven door: M. Broekhuizen

 INLEIDING

Wat precies de regels zijn en waarop beoordeeld wordt, blijkt bij veel beginners niet echt duidelijk. Natuurlijk kan men als toeschouwer veel ontdekken en meer ervaren handlers en jury’s zijn altijd bereid uitleg te geven. In het Nederlandse taalgebied is nooit een duidelijke handleiding verschenen waar zowel deelnemers als juryleden houvast aan hebben. De basis is altijd de ‘rules for trials, guidelines for judges’ van de ISDS, te vinden op de website van de ISDS en op de website van trainingscentrum BCCZ. Dit document is een op de handlers gericht uittreksel, aangevuld met de ‘oude’ Rules For Trials en met praktische tips, van “wedstrijden schapendrijven: regels en interpretaties, een praktische handleiding voor deelnemers en jury’s”, geschreven door Henk Verhoeven. Het volledige document van Henk is oa te vinden op www.bordercollieclubzwolle.com. Er kunnen en zullen altijd onvoorziene situaties zijn tijdens een run en dit document zal daarom ook niet 100% volledig (kunnen) zijn (aanvullingen zijn welkom!).

Let op: de jury beslist en heeft altijd gelijk. In dit document worden richtlijnen en handvaten aangereikt, geen keiharde regels en wetten! Deze handvaten zijn in 1e instantie gericht op de officiële wedstrijden, om puntenaftrek en diskwalificatie te begrijpen en hopelijk te voorkomen. Bij officiële wedstrijden, georganiseerd door de COWS, zijn alle regels waar de organisatie, deelnemers en een parcours (oa afstanden van de outrun & drive, afmetingen van de pen & scheidingsrings) aan moeten voldoen vastgelegd in reglementen. Het verdiend de aanbeveling deze eens te bekijken. Alle reglementen en statuten zijn te vinden op de website van de BCCN. De wedstrijden georganiseerd door de regio’s en particulieren hoeven niet aan die regels te voldoen, maar ze zullen grotendeels wel op die regels gebaseerd zijn.

Voordat je mee kunt doen aan een promotiewedstrijd, moet je met je hond een startlicentie halen. Een startlicentie (kan alleen als je hond een stamboom heeft) haal je als combinatie, dus als je met een hond wil lopen die (met een andere handler) al een startlicentie heeft, moet je als nieuwe combinatie toch een startlicentie halen. Lopen in de kwalificatie klasse kan alleen door te promoveren vanuit de promotie klasse. Vanuit de kwalificatie klasse kan je je plaatsen voor het EK, het Continental Sheepdog Championship. Promotie wedstrijden staan qua niveau gelijk aan klasse 2 wedstrijden in de ons omringende landen, kwalificatie staat gelijk aan klasse 3.
Voor de klasse 1, 2 en 3 wedstrijden in Nederland zijn geen keiharde eisen, aangezien ze niet door de COWS georganiseerd worden, maar wel wensen. Afhankelijk van het parcours (er kunnen heel grote verschillen in grootte en moeilijkheidsgraad zijn tussen wedstrijden in dezelfde klasse!) kan het, qua niveau gewenst zijn om bijvoorbeeld in bezit te zijn van een startlicentie of op promotie/kwalificatie niveau te kunnen lopen. Je kunt bijvoorbeeld als promotie loper klasse 3 lopen, terwijl promotieklasse ‘eigenlijk’ gelijk staat aan klasse 2. En soms is een klasse 3 wedstrijd veel te gemakkelijk voor een combinatie uit de promotieklasse! Iedereen die een niet-officiële wedstrijd organiseert is vrij om het parcours naar eigen inzicht neer te zetten en met welke klasse dan ook aan te duiden.

Elke jury is anders, zo ben je bij de één al punten kwijt (tegenwoordig zelfs gedist) als je geen stok meeneemt het veld op, bij de ander als je je hond op het veld aanraakt. Leer elke jury kennen, weet wat hij/zij absoluut wel en niet wil zien, zorg dat je aanwezig bent bij de briefing en stel daar ook vragen! De eindverantwoordelijkheid voor het beoordelen van een run blijft altijd bij het individuele jurylid liggen. Elke trial verschilt qua terrein, soort schapen en andere omstandigheden. Zolang een jury binnen een trial alle deelnemers op eenzelfde manier beoordeelt en hij tijdens de briefing duidelijk maakt waar hij speciaal op let, is het niet erg dat er enige diversiteit is qua opvattingen over wat goed en fout is, of hoe fouten leiden tot aftrekpunten. Van een jury mag verwacht worden dat hij verstand heeft van het praktische werk van de Border Collie. Situaties die niet expliciet in de regels zijn vastgelegd, dient hij vanuit dit oogpunt te beoordelen.

Algemeen: Als de handler door de jury wordt verzocht het veld te verlaten, is deze gediskwalificeerd (dis). Als de handler zelf kiest om te stoppen is deze ‘retired’ (ret). Door van de paal weg te lopen en/of door een seintje te geven aan de jury door je hand/stok in de lucht doen, geef je aan dat je stopt. In beide gevallen ben je alle punten kwijt. Als het ‘tijd’ is voordat je klaar bent, vervallen de punten van het onderdeel waar je mee bezig bent en van alle volgende onderdelen. De reeds behaalde punten blijven staan. Bij een gelijke totaalscore worden eerst de outrun-lift-fetch (olf) punten opgeteld en vergeleken. Mocht er nog steeds geen verschil zijn dan komen de punten van de drive (olfd) erbij, dan de punten van de scheiding, etc. Mocht alles exact hetzelfde zijn, dan beslist òf de jury òf de gelijke uitslag blijft gehandhaafd.
De basis van de wedstrijden schapendrijven is het praktijkwerk van de Border Collie en wordt vanuit dat oogpunt beoordeeld. Het gaat er dus om dat de hond werkvermogen, inzicht en overwicht toont, kwaliteit en effectiviteit. De handler wordt oa beoordeeld op het handlen van zijn hond en op hoe efficiënt en praktisch hij, met behulp van de hond, ontstane situaties oplost.

 

Lees verder over

de outrun

lift –

fetch

drive