Marijke Otter

Het verhaal van Marijke Otter over het afscheid van onze zeer geliefde trainingslocatie: de boerderij.

 

Dit stukje gaat niet over mij persoonlijk. Ik kan mij wel even voorstellen: Marijke, een groentje binnen de Zwolse club, in het bezit van 2 bordercollies 10 en 7 jaren jong ,Sascha en Zoë, en een jonge working kelpie Jarrah genaamd.

Ben en Jarrah

Mijn verhaal gaat over de praktijk /doe/ help dag en tevens afscheid van de boerderij alwaar Dick 21 jaren gezeten heeft.

Zaterdag 18 april 2009:

’s Morgens om kwart voor acht haalde Jan van Elburg mij op. Wij gingen helpen,het ECHTE praktijkwerk dus !
Je zou het ook de keerzijde van het schapendrijven kunnen noemen. Om kwart voor negen kwamen we aan, Dick had al koffie bij zich ; zoals elke keer als we komen trainen ,erg gezellig vind ik dat.
Dick verdeelde de taken zodat een ieder wist waar hij/zij aan toe was die dag. Een groep ging mest rijden en twee groepen gingen de schapen bekappen en samen hebben Jan en ik het schapengaas weggehaald.

na het werk trainen     Killie en Jan
Het was een echte praktijk dag en het viel me op dat iedereen zich zo vol overgave stortte op zijn /haar werk. De sfeer was optimaal, ook viel mij op dat Dick zijn vrijwilligers al jaren kent. Dan heb ik het idee dat ze er erg graag komen en Dick een goede gastheer cq vriend en trainer is.

schapenkappenA   schapenkappen
Dat kan ik nu al zelf beamen. De sfeer is goed. Laagdrempelig en een ieder wordt in zijn /haar waarde gelaten. Iets wat ik ook erg belangrijk vind is, of je nu een schapendoes of een andere werkhond hebt het maakt niet uit zolang Dick ziet dat je er ook plezier in hebt en waardig met zijn schapen omgaat. Als het al te bont wordt grijpt Dick in ; heel erg rustig en geduldig legt hij uit wat zijn visie is op het drijven van schapen en hoe je met de schapen en je hond kan werken. Ook ik heb een ander ras: een working kelpie voor Dick geen vreemde daar hij al zo’n hond op les heeft gehad. Zaterdag was ook mijn dag ik vond het gezellig zo met elkaar te helpen .

Digital StillCamera
Dick verdient zoveel hulp: petje af voor Dick ,zijn vrouw Anneke en zijn vaste trouwe mede werkers ,Michelle ook bij naam genoemd.

Het was fijn! Op naar de volgende 21? jaren !!

Marijke Otter-De Lange