News

Hessenpoort trial: 25 Juli (Volgeboekt) (Startlijst bekend)

Hessenpoort trial: 25 Juli (Volgeboekt) (Startlijst bekend)

Deze trial is volgeboekt, je kunt je niet meer inschrijven!

Ingang Parkeren t.o. Ravenburgstraat 8

Op Zondag 25-7-2021 zal de Hessenpoorttrial worden georganiseerd.

Dit zal een open klasse volledig kwalificatie parcours, dus scheiden en singelen, worden.

Voor beide wedstrijden geldt 2 honden, een 3de  hond komt op de reserve lijst.

Door drukte van Anja zal Johan de Jonge deze trials de inschrijvingen en de betalingen doen.

Opgave bij Johan de Jonge onder vermelding van:

Naam handler

Naam hond

Kosten € 15

Uw inschrijving staat vast na betaling van het startgeld

E-mail: jongedej@home.nl

Reknr: NL 12 INGB 0009495813 t.n.v J. De Jonge

Update 21-07: