Drive

DRIVE (30 punten)

Door middel van de drive moet de hond aantonen dat hij, naast het ophalen van schapen tijdens de fetch, ook het wegdrijven van schapen beheerst. Hiertoe is een driehoekig traject met twee drive-poorten uitgezet waarbij de onderdelen wegdrijven van de handler en de schapen op afstand parallel aan de handler drijven, terugkomen. De twee poorten die erin staan hebben een opening van 6,30 meter breed. Bij een goede drive gaat het vooral om het vasthouden van de juiste lijnen (door het centrum van de poorten en de laatste lijn loopt naar het centrum van de scheidingsring), het niet missen van de poorten en zorgen dat de schapen in een rustig, gelijkmatig tempo lopen.

De drive begint als de schapen om de startpaal heen zijn. Bij het afronden van de fetch en het beginnen van de drive hoeft de handler niet stokstijf te blijven staan. Hij mag met zijn bewegingen de schapen in de juiste richting drijven; het is echter verboden voor de handler zich meer dan 4 meter van de startpaal te begeven. Het niet meteen corrigeren van de fout, waardoor de schapen nog langer van lijn afblijven kost punten: het volledig missen van alle lijnen kost in principe alle beschikbare punten. Wanneer de hond – ongeacht of hij de poort op de juiste manier genomen heeft – de schapen terug door de poort drijft in plaats van ze erom heen te leiden, kan dit veel punten kosten. Gedurende de hele drive moet de hond goed contact houden met de schapen: te vaak down gaan, te grote afstanden houden of overflanken – ongeacht of de schapen erdoor van lijn gaan, rennen of stoppen – kost punten. Ook een teveel aan commando’s kost punten, net als een hond die frequent omkijkt naar zijn handler. Net zoals bij de fetch geldt tijdens de drive, dat bij elke poort maar 1 poging – succesvol of niet – gedaan mag worden: alsnog het een tweede maal proberen leidt – succesvol of niet – alleen maar tot aftrekpunten. “Een poging is gedaan” wanneer de schapen de naar links en rechts doorgetrokken denkbeeldige lijn tussen de twee hekken van de poort, gepasseerd zijn. Mochten van de vijf schapen er bijvoorbeeld twee links of rechts van de poort over deze lijn gestapt zijn en kan de hond door snel te flanken de overige drie of ze alle vijf toch door de poort krijgen, dan moeten de twee die de lijn reeds gepasseerd zijn, beschouwd worden als schapen die de poort gemist hebben en veroorzaken zij in dit geval twee punten aftrek (los van de aftrek voor afwijking van lijn). Wanneer de schapen door de poorten zijn, moeten ze zo snel mogelijk weer op lijn gebracht worden. Te wijde bogen na uit de poort gekomen te zijn, kost punten. De drive is pas afgelopen als alle schapen de scheidingsring binnen zijn. Controleer bij het parcours verkennen, na de briefing, of de crossdrive voor of achter de fetchpoort langs loopt! Afhankelijk van het parcours kan het zijn dat de laatste lijn niet naar het midden van de ring is, maar naar de paal. Blijkt dat niet duidelijk uit het parcours, vraag dit dan bij de briefing!

Aftrekpunten:
• Schapen van de lijn af zijn
• Fouten niet gecorrigeerd worden
• Een poort gemist wordt
• Te veel commando’s
• 2e poging onderdeel
• Te wijde bochten na passeren poort

Diskwalificatie:
• Handler te ver bij de paal vandaan
• Jagen, bijten, hond niet onder controle
• Bewust een poort overslaan