News

Wehkamptrial 20 en 21 Augustus

Op 20 en 21 augustus organiseert de Border Club Zwolle een wedstrijd.


Op 20 augustus een klasse 3, dit zal een Kwalificatieparcours zijn met single.

Op 21 augustus een klasse 2 parcours, dit zal een promotie parcours zijn.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,= per start

Opgave kan bij Anja Bruggeman op trial@bcczwolle.nl ovv welke dag/dagen, naam handler en naam hond.

Met in eerste instantie een maximum van 2 honden, eventuele meerdere inschrijvingen komen op de reservelijst.


Het kan zijn dat deelnemers gevraagd worden om te helpen bij het opzetten.


Betaal het inschrijfgeld aub meteen nadat je deelname bevestigd is op rekeningnummer IBAN NL 04 RABO 0174915233/BIC.RABONL2U t.n.v. A.Bruggeman
Je deelname is definitief na bevestiging en betaling.