News

Old Dogs Trial 2018

Old Dogs Trial 2018

In Januari/Februari gaan we weer de Old Dogs Trial doen.
Afhankelijk van de Weer situatie, die is nu natuurlijk nog niet te bekijken.
Voorafgaand zal er een een klasse 12/6 uur klasse gelopen worden. Vanaf December zal hiervoor
ingeschreven kunnen worden. Maar hou de website nog even in de gaten!

0 Comments

Leave A Reply





Bewijs dat u geen spam bent: *